Omadused ja eelised

Tselluvill on soojustusmaterjalina olnud kasutusel üle 70 aasta. Algselt Põhja-Ameerikas, hiljem levinud ning saavutanud populaarsuse paljudes Euroopa riikides. Soomes on tselluvilla näol tegemist kõige populaarsema puistevillaga. Allpool esitatakse ülevaade tselluvilla Werrowool omadustest, mis teevad sellest väga hea soojustusmaterjali.

Soojapidav

Tselluvill on väga hea soojustusomadustega. Soojustusomadusi mõõdetakse soojusjuhtivusteguriga (lambda – λ). Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 tunni jooksul läbib 1 m2 suurust ja 1 m paksust homogeenset ainet kui temperatuuride vahe aine erinevatel pooltel on 1 °C. Seega, mida väiksem on antud näitaja, seda parem on soojustusmaterjal. Tselluvilla Werrowool soojusjuhtivustegur (λ) on 0,039 W/mK. Vastav tulemus on saadud sõltumatu labori poolt Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Kui lambda on konkreetse materjalikeskne näitaja, siis U-väärtus ehk välispiirde soojajuhtivus käsitleb tarindit tervikuna. U-väärtuse kaudu näidatakse soojakadu läbi tarindi (välisseina) pinnaühiku kohta. Selle arvutamisel kasutatakse materjali soojatakistuse R väärtust. U-väärtust on oluline silmas pidada projekteerijal, see aitab otsustada materjalide valiku ja kihipaksused.

Tselluvilla head soojusisolatsiooni omadused tulenevad asjaolust, et see on tehtud vanapaberist, mille algtoormeks on tsellulooskiud. Tsellulooskiud on sobiliku poorsusega ning nende vahel on kõrge liikumatu õhu osakaal.

Läbipuhuvusnäitaja ehk tuuleõhu takistustegur on tselluvillal samuti konkureerivatest puistevilladest parem, mis vähendab konvektsiooni hoone tarindites ning aitab seeläbi kaasa hoone paremale soojapidavusele:

-laepealsel, vahelael ja põrandal materjalitihedusega 35 kg kuupmeetris on vastav näitaja 5 kPa s/m2.
-kaldlael materjalitihedusega 50 kg/m³ on vastav näitaja 10 kPa s/m2
-kuivpaigaldatud seinas materjalitihedusega 65 kg kuupmeetris on vastav näitaja 37 kPa s/m

Niiskust reguleeriv ja hingav

Tselluvilla heaks omaduseks on võime imada endasse niiskust ning seda taas aja jooksul loovutada. Mineraalsetel soojustusmaterjalidel selline omadus puudub. Samuti hoiab tselluvill niisketel aastaaegadel hoone konstruktsioonid kuivad, mis vähendab külmasildade tekkimist ning pikendab konsutruktsioonide eluiga.

Allergiavaba

Kuivõrd tselluvill on toodetud looduslikust materjalist (ajalehe paberist ehk ümbertöödeldud puidukiust) sobib see kasutamiseks ka hoonete puhul, kus viibib allergikuid: olgu need kodud, lasteaiad, koolid, tervisekeskused vms. Tagamaks materjali kasulikud omadused ja ohutus inimestele, järgime kindlat retseptuuri ja oleme kursis tooraine ja lisandite ohutusnõuetega.

Keskkonnasõbralik ja valmistatud Eestis

Tselluvill on valmistatud kuni 90% ulatuses vanapaberist, mistõttu annab ta olulise panuse taaskasutuse suurenemisele majandusringluses.

Tselluvilla Werrowool jõupaberist pakendit on võimalik ümbertöödelda. Paljud kliendid toovad pakendid tagasi tehasesse ja meie saame need tselluvilla tootmises ära kasutada.

Werrowool’i tehas asub Võrumaal, andes omapoolse panuse ettevõtluse arengule väljaspool suuri keskusi. Meile on oluline panustada ühiskondlikesse tegevustesse ka väljaspool tootmistegevust.

Tulepüsivus

Werrowooli tselluvillale on TÜV Eesti OÜ poolt teostatud põlemistestide alusel antud tulemuseks B-s1, d0 (Euroclass skaalal). Kõnealune tulemus on saadud sõltumatu labori poolt ning vastava katseprotokolliga saab tutvuda siin.

Tulepüsivuse tarbeks on tselluvilla koostisesse lisatud soolasid, mis moodustavad tootest kuni 15%. Werrowooli tootmisel teostame pidevalt tulepüsivuse katsetusi. 

Paljud klaasvillapuisted kuuluvad mittepõlevasse A-kategooriasse. Aga paraku need sulavad kuumuse mõjul, mis omakorda kiirendab tule edasikandumist konstruktsioonides. Tselluvilla tulepidavust on testitud arvukates katsetustes. Huvitava ülevaate tselluvilla, klaasvilla ja ilma isolatsioonita hoone põlemisest leiad allpool esitatud videos.

 

Kahjuritele ebameeldiv

Tselluvillas sisalduvad sooled on närilistele üldjuhul ebameeldivad. Samuti pärsivad need hallituse ja erinevate seente arengut. See on eriti oluline aspekt puhuks, kui toimub veeleke või muu ajutine niiskuskoormuse kasv. Niiskust reguleeriva materjalina tselluvill aja jooksul kuivab ning säilitab oma soojustusomadused.

Müra summutav

Tselluvill on hea mürasummutusvõimega tänu oma poorsele struktuurile, mis suudab neelata ja hajutada helilaineid, vähendades seeläbi müra levikut.

 
 

Soodne

Tselluvilla Werrowool teevad soodsaks järgmised asjaolud:
– Tselluvillapuiste paigaldamine on kiirem, õhutihedam ja odavam kui tavaliste rull- või plaatvillade kasutamine.
– Võrreldes plaatvilladega ei jää puistevilla paigaldamisel jääke.
NB! Werrowooli tselluvillapuiste on konkureerivate klaas- ja kivivillapuistete kõrval väga soodsa hinnaga tingimusel, et võrreldakse tootjate poolt nõutud materjalitihedustel põhinevaid pakkumisi.
Miks on tootjate poolt nõutud tiheduste järgimine kõige olulisem? Seepärast, et puistevillade paigaldamisel on pahatahtlikul vahendajal/paigaldajal kombeks puistevillakihti puhuda vähem materjali ning rohkem õhku saavutades seeläbi näiliselt soodsa maksumuse. Tulemuseks on peatselt äravajuv ning mittesoojapidav isolatsioonikiht.

Sertifikaadid ja testid

Nimetus Väljaandja Sisu Dokument
Tootjasertifikaat
WERROWOOL OÜ
Tootja kinnitus toote kasutusala, koostise ja omaduste kohta.
PDF
Soojusjuhtivustest
TTÜ
Soojusjuhtivustegur λ (lambda)
PDF
Tuleohutustest
TÜV Eesti OÜ
Sõltumatu labor testitulemused materjali põlevuse, suitsutekke ning süttivate osakeste lenduvuse osas. Dokument on ingliskeelne.
PDF

Tselluvilla omadused

Keskkonnasõbralik

Tule levikut takistav

Soodne

Hingav

Allergiavaba

Sooja pidav

Niiskust reguleeriv

Kahjuritele ebameeldiv

Eesti toode

Müra summutav