WERROWOOL OÜ toodab tselluvilla Werro Wool. Oleme alates 2007. aastast tegelenud tselluvilla müügi ning propageerimisega Eestis. Ettevõte on tegevusaja jooksul loonud materjali turustamiseks ning paigaldamiseks üle-eestilise tselluvilla paigaldajate võrgustiku. WERROWOOL OÜ on Eestis juhtiv tselluvilla turustaja ning hinnanguliselt omab ettevõte üle 50% Eesti turust.
Alates 2011.aastast hakkasime tselluvilla ise tootma.
Meie tootmisüksus asub Antslas ja oleme ainus soojustusvilla tootja Eestis. Meie eesmärgiks on materjali realiseerimine Baltiriikides ja Skandinaavias.
Lisaks tselluvilla tootmisele soovime olla pidevas arengus ja proovime leida paberijäätmetele teisi taaskasutusvõimalusi. 
Alates 2022.aasta lõpust alustasime lemmiklooma allapanu WerroLitter tootmist.

ETTEVÕTTE MISSIOON

Vähendada kodude ja asutuste energiakulu ning luua neis parem elukeskkond. Selleks toodame ja müüme keskkonnasõbralikku, hoolikalt valmistatud soojustusmaterjali.

ETTEVÕTTE VISIOON

WERROWOOL OÜ on kõige keskkonnasäästlikum ja eelistatuim soojustusmaterjali tootja Baltikumis ja Skandinaavias. WERROWOOL´i usaldusväärsus ja kliendilojaalsus tuginevad kvaliteedile, kaasaegsetele väärtustele ja keskkonnahoiule.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Vastutustundliku ettevõttena lähtume oma tegevustes järgmistest põhimõtetest:

-pakume klientidele kvaliteetset ja keskkonnasäästlikku soojustusmaterjali
-püüame oma tööd teha veatult, väldime keskkonna saastamist ning võimalikke tervisekahjustusi ja tööõnnetusi
-juhindume oma tegevustes maksimaalse taaskasutuse ja puhtama tootmise põhimõtetest
-arendame ja tunnustame töötajate tulemuslikku, kliendikeskset ja jätkusuutlikku tegutsemist
-teeme koostööd vaid positiivse tagasiside saanud alltöövõtjate ning tarnijatega, eelistades -keskkonnahoiust lugupidavaid partnereid
-aitame oma tegevuse ja toodetega kaasa parema elukeskkonna loomisele
-täidame oma tegevusi, tooteid ja teenuseid reguleerivate õigusaktide nõudeid ja muid ettevõtte poolt tunnustatud norme
-parendame jätkusuutlikult ja innovaatiliselt oma tooteid ja tegevusi, saavutamaks paremaid tulemusi.

Kontakt

Kaimar Kulbin

Ettevõtte juht

+372 5354 3008

info@tselluvill.ee