tselluvill

Keskkonnasõbralik

Tule levikut takistav

Soodne

Hingav

Eesti toode

Allergiavaba

Sooja pidav

Niiskust reguleeriv

Kahjuritele ebameeldiv

Müra summutav

Tselluvill

Omadused ja eelised

Tselluvill on soojustusmaterjalina olnud kasutusel üle 70 aasta. Algselt Põhja-Ameerikas, hiljem levinud ning saavutanud populaarsuse paljudes Euroopa riikides. Soomes on tselluvilla näol tegemist kõige populaarsema puistevillaga. Allpool esitatakse ülevaade tselluvilla Werrowool omadustest, mis teevad sellest eeskujuliku soojustusmaterjali.

Soojapidav

Tselluvilla soojustusomadused on konkureerivate materjalidega võrreldes paremad. Soojustusomadusi mõõdetakse soojusjuhtivusteguriga (lambda – λ). Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 tunni jooksul läbib 1 ruutmeetri suurust ja 1 meetri paksust homogeenset ainet kui temperatuuride vahe aine erinevatel pooltel on 1 kraad. Seega, mida väiksem on antud näitaja, seda parem on soojustusmaterjal. Tselluvilla Werrowool soojusjuhtivustegur (λ) on 0,039 W/mK. Vastav tulemus on saadud sõltumatu labori poolt Tallinna Tehnikaülikoolis, mille katseprotokolliga saad tutvuda siin. Võrreldes konkureerivate toodetega on tulemus parem (klaasvillapuistel vastavalt 0,042 W/mK ning kivivillapuistel 0,045 W/mK).

Seadmed ja tarvikud

Meil on olemas kõik, mida vajate tselluvilla paigaldamiseks!

Miks valida meid?

Kvaliteetne materjal

Kodumaine toodang

Puistevilladest kõige soojem

Meist

WERROWOOL OÜ toodab tselluvilla Werro Wool. Oleme alates 2007. aastast tegelenud tselluvilla müügi ning propageerimisega Eestis. Ettevõte on tegevusaja jooksul loonud materjali turustamiseks ning paigaldamiseks üle-Eestilise tselluvilla paigaldajate võrgustiku. WERROWOOL OÜ on Eestis juhtiv tselluvilla turustaja ning hinnanguliselt omab ettevõte üle 50% Eesti turust.
Kuni 2011. aastani tegelesime tselluvilla maaletoomisega Lätist ja Soomest.
Meie tootmisüksus asub Antslas ja oleme ainus soojustusvilla tootja Eestis. Meie eesmärgiks on materjali realiseerimine Baltiriikides ja Skandinaavias.
Lisaks tselluvilla tootmisele soovime olla pidevas arengus ja proovime leida paberijäätmetele teisi taaskasutusvõimalusi.

Alates 2022.aasta lõpust alustasime lemmiklooma allapanu WerroLitter tootmist.

Ettevõtte missioon

Vähendada kodude ja asutuste energiakulu ning luua neis parem elukeskkond. Selleks toodame ja müüme inim- ja keskkonnasõbralikku, hoolikalt valmistatud soojustusmaterjali.

Ettevõtte visioon

WERROWOOL OÜ on kõige keskkonnasäästlikum ja eelistatuim soojustusmaterjali tootja Baltikumis ja Skandinaavias. WERROWOOL´i usaldusväärsus ja kliendilojaalsus tuginevad kvaliteedile, kaasaegsetele väärtustele ja keskkonnahoiule.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Vastutustundliku ettevõttena lähtume oma tegevustes järgmistest põhimõtetest:

-pakume klientidele kvaliteetset ja keskkonnasäästlikku soojustusmaterjali;
-püüame oma tööd teha veatult, väldime keskkonna saastamist ning võimalikke tervisekahjustusi ja tööõnnetusi;
-juhindume oma tegevustes maksimaalse taaskasutuse ja puhtama tootmise põhimõtetest;
-arendame ja tunnustame töötajate tulemuslikku, kliendikeskset ja jätkusuutlikku tegutsemist;
-teeme koostööd vaid positiivse tagasiside saanud alltöövõtjate ning tarnijatega, eelistades -keskkonnahoiust lugupidavaid partnereid;
-aitame oma tegevuse ja toodetega kaasa parema elukeskkonna loomisele;
-täidame oma tegevusi, tooteid ja teenuseid reguleerivate õigusaktide nõudeid ja muid ettevõtte poolt tunnustatud norme;
-parendame jätkusuutlikult ja innovaatiliselt oma tooteid ja tegevusi, saavutamaks paremaid tulemusi.